Oppositio jätti välikysymyksen vanhusten hoidon tilasta

Share |

Perjantai 1.2.2019 - Tiedote


Oppositiopuolueet ovat tänään jättäneet hallitukselle välikysymyksen vanhusten hoidon tilasta. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki kahdeksan oppositioryhmää.

– Jokaisella ikääntyvällä on oikeus turvalliseen ja ihmisarvoiseen vanhuuteen. Kyse on vanhemmistamme ja isovanhemmistamme. Ihmisistä, jotka ovat rakentaneet Suomesta hyvän ja välittävän maan. Hoitajamitoitus on saatava lakiin, sillä hyvä hoito edellyttää riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä. Hoitajille on annettava mahdollisuus tehdä työnsä niin hyvin kuin he pystyvät. Siksi olemme tehneet välikysymyksen vanhustenhoidon tilanteesta. Kysymmekin, onko hallitus valmis tuomaan esityksen riittävästä hoitajamitoituksesta eduskuntaan vielä tämän kevään aikana, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin, välikysymyksen 1. allekirjoittaja.

– Valtiovarainministeri Petteri Orpolle ja kokoomukselle riittävä hoitajamitoitus voi olla lillukanvarsi. Meille muille kyse on arvovalinnasta arvokkaan vanhuuden puolesta. Tosiasiassa eduskunnassa on enemmistö riittävän hoitajamitoituksen kirjaamiseksi lakiin. Nyt jokainen kansanedustaja pääsee ottamaan kantaa siihen, onko kyse lillukanvarresta vai ihmillisestä vanhustenhoidosta, toteaa Antti Lindtman, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

–  Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin niin, että riittävästi ammattitaitoista hoitotyöhön tarkoitettua henkilökuntaa on paikalla. Muut oheistyöt kuuluvat muulle henkilökunnalle. Asian kuntoon saattamiseksi tarvitaan kunnollinen valvonta ja riittävät sanktiot, vaatii perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

– Valvonta ei tällä hetkellä riitä varmistamaan asiallista toimintaa hoivakodeissa. Hoitajamitoituksen ohella tarvitsemme uusia ja turvallisia kanavia epäkohtien esiin nostamiseen. Asiakkaat, työntekijät ja omaiset näkevät hoidon puutteet ensimmäisenä. Meidän on varmistettava, että heidän tietonsa tulevat myös valvovien viranomaisten käyttöön esimerkiksi ns. hoivahälytys-järjestelmän kautta. Ilmoittajien henkilöllisyyden suojaamisella voitaisiin tukea sitä, että pelko oman työpaikan tai omaisen puolesta ei estä tuomasta epäkohtia esiin, Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoo.

– Esiin ovat nousseet myös työvuorolistoilla pyörivät haamuhoitajat, eli hoitajat, joita ei käytännössä ole olemassa. Työvuorolistoja suunniteltaessa suositeltu hoitajamitoitus toteutuu, mutta käytännössä hoitajia puuttuu työvuoroista. Joko suunnitellusti, tai sijaisten puutteesta johtuen. Tämä vastenmielinen ilmiö on saatava loppumaan, vaatii vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.

– Näitä räikeitä laiminlyöntejä vanhustenhuollossa ei voi hyväksyä. Kaikkien on saatava ikääntyä turvallisesti. Tarvitsemme enemmän henkilökuntaa vanhustenhuoltoon ja parempaa valvontaa, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist.

-Vanhustenhoidon paikoin katastrofaalinen tilanne on todella häpeällistä. Ikäihmiset ovat aikanaan sitkeästi tehneet työtä hyvinvointimme eteen, näinkö nyt huolehdimme heistä. Korjausliikettä on tehtävä välittömästi. Olen todella huolissani laitoksissa ja kotihoidossa olevista ikäihmisistä ja myös hoitajien   jaksamisesta, painottaa kristillisdemokraattien kansanedustaja, erikoislääkäri Sari Tanus.

– Nykyään tehdään kauppaa vanhuksilla ja heidän hyvinvoinnillaan. Heillä rahoitetaan ylisuurten yritysten arvonnousut. Pääomasijoittajat ovat sijoittaneet vanhustenhoitoon satoja miljoonia ja nyt niille halutaan tuottoa. Säästöt revitään kustannuksista eli esimerkiksi sairaanhoitajien määrästä ja ruoasta. Ja vanhukset kärsivät. Sote-uudistus avaisi ovet täysin auki ylikansallisille terveysjäteille. Se ei käy, sanoo Liike Nyt -eduskuntaryhmän puheenjohtaja Hjallis Harkimo.

Tähtiliikkeen eduskuntaryhmä on myös mukana välikysymyksessä.

***

Oppositionspartierna lämnade in interpellationen om situationen inom äldreomsorgen

Oppositionspartierna har i dag lämnat in en interpellation om läget inom åldringsvården. Samtliga åtta oppositionsgrupper i riksdagen deltar i interpellationen.

– Varje äldre människa har rätt till en trygg och människovärdig ålderdom. Det handlar om våra föräldrar och våra mor- och farföräldrar. Människor som har gjort Finland till ett gott land där man känner omsorg. Vårdardimensioneringen måste skrivas in i lag, eftersom god vård förutsätter tillräckligt med yrkeskunnig personal. Vårdarna måste ges möjlighet att göra sitt jobb så bra de kan. Därför har vi lämnat in en interpellation om situationen inom äldreomsorgen. Vår fråga är om regeringen är beredd ge ett lagförslag om en tillräcklig vårdardimensionering ännu denna vår, säger interpellationens första undertecknare, SDP:s viceordförande Sanna Marin.

– För finansminister Petteri Orpo och Samlingspartiet är dimensioneringen av vårdare en lilleputtfråga. För oss andra handlar det om ett värdeval för en värdig ålderdom. De facto finns det i riksdagen en majoritet för att skriva in vårdardimensioneringen i lag. Nu har varje riksdagsledamot möjlighet att ta ställning om vi förbättrar äldreomsorgen här och nu eller om hela riksdagen förblir som Samlingspartiets och hälsoföretagens pantfånge, säger SDP:s gruppordförande Antti Lindtman

– Vårdardimensioneringen måste skrivas in i lag, så att man kan garantera att det finns tillräckligt med yrkeskunnig vårdpersonal. För att få saken i skick behövs ordentlig övervakning och tillräckliga sanktioner, kräver Leena Meri, ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp.

– För närvarande räcker inte övervakningen för att garantera en adekvat verksamhet på vårdhemmen. Vid sidan av vårdardimensioneringen behöver vi nya och trygga kanaler för att lyfta fram olägenheterna. Det är klienterna, personalen och de anhöriga som ser bristerna i vården först. Vi måste försäkra oss om att deras iakttagelser förmedlas vidare till den övervakande myndigheten exempelvis via det så kallade vårdalarmsystemet. Genom att skydda anmälarens identitet kan man undvika att rädsla för den egna arbetsplatsen eller hur det går för den anhöriga förhindrar att man lyfter fram bristerna, säger De grönas ordförande Pekka Haavisto.

– Nu har det också dykt upp spökvårdare på arbetslistorna, det vill säga vårdare som i praktiken inte alls finns. Då man gör upp arbetslistorna uppfylls dimensioneringen av vårdare, men i praktiken fattas vårdare från arbetsturerna. Antingen sker det planlagt eller så beror det på brist på vikarier. Detta motbjudande fenomen måste vi få ett slut på, säger Vänsterförbundets gruppordförande Aino-Kaisa Pekonen.

– Det finns ingen ursäkt för vanvård inom äldreomsorgen. Det är helt oacceptabelt. Äldre ska kunna känna trygghet dygnet runt. Vi behöver mer personal till äldrevården och en bättre övervakning, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

– Den ställvis katastrofala situationen för äldreomsorgen är verkligen en skamfläck. Våra seniorer har i tiderna gjort ett idogt arbete för att bygga upp vår välfärd – är detta nu det sätt som vi sköter om dem? Det måste göras korrigeringar utan dröjsmål. Jag är verkligen orolig för de äldre som vårdas på anstalter och i hemvården. Jag är också orolig för hur vårdarna ska orka, betonar Kristdemokraternas ledamot, specialläkare Sari Tanus.

– Nuförtiden har äldre människor och deras välfärd blivit en handelsvara. Med dem finansieras värdestegringen av överstöra företag. Kapitalplacerare har placerat hundratals miljoner i äldreomsorgen och nu söker man avkastning för placeringarna. Inbesparingingarna rivs ut från kostnaderna, det vill säga exempelvis från sjukvårdarnas antal och maten. Och åldringarna lider. Vårdreformen skulle öppna dörrarna på vid gavel för multinationella hälsojättar. Det går inte, säger Hjallis Harkimo gruppordförande för Liike Nyt.

Riksdagsgruppen Tähtiliike deltar också i interpellationen.

46221191304_df419b9152_o.jpg

Avainsanat: Tiedote, Välikysymys vanhusten hoidon tilasta, Eduskunta