SDP esittää kolmea toimenpidekokonaisuutta inhimillisen vanhuuden turvaamiseksi

Share |

Sunnuntai 3.2.2019 - Tiedote


- Viime päivinä olemme saaneet lukea lehdistä, millaista inhimillistä kärsimystä huonolaatuinen hoito ja valvonnan epäonnistuminen ovat aiheuttaneet. Uutiset eivät kuitenkaan ole tulleet yllätyksenä, sillä monet järjestöt, valvontaviranomaiset, hoivapalveluiden työntekijät, vanhukset ja vanhusten omaiset ovat pitäneet esillä näitä ongelmia. Voimakkaasta kritiikistä huolimatta hallitus on tällä vaalikaudella päättänyt heikentää mitoitusta ja leikata vanhuspalveluista. Tämä on inhimillisesti kestämätöntä politiikkaa, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin.

- Nyt on tärkeää, että ryhdymme pikaisesti toimiin. Jokainen ikäihminen ansaitsee turvallisen vanhuuden ja laadukkaat palvelut. SDP ehdottaa kolmea toimenpidekokonaisuutta, jotka on laitettava käyntiin mahdollisimman pian. Tähän kuuluu muun muassa laatukriteerien painottaminen kaikissa hankinnoissa, laadun valvonnasta huolehtiminen sekä riittävän henkilöstön määrän varmistaminen.

Inhimillinen vanhuus jokaiselle:

Riittävästi käsipareja hoivaan

Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin. Hoitohenkilöstön riittävää määrä ja osaaminen on turvattava, se on inhimillisesti kestävän vanhustenhoidon perusedellytys. Toteutetaan hoitotakuu, jonka mukaisesti kiireettömään hoitoon on päästävä viikon kuluessa.

Palveluiden laadunvalvonta kuntoon

Palveluiden laadun riittävä valvonta on varmistettava ja viranomaisten toimivaltuuksia vahvistettava. Lisätään ilman etukäteisilmoitusta tehtävien valvontakäyntien osuutta. Laatukriteereitä on painotettava kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa.

Ikäihmisten toimeentulo riittävälle tasolle

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen on oltava kohtuullisia kaikille. Lääkkeiden, matkojen ja asiakasmaksujen maksukatot on yhdistettävä ja niitä on alennettava. Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa on parannettava.

Avainsanat: Tiedote, Vanhustenhoito, Sosiaali- ja terveyspalvelut