Pohjoismaiden pääministerit: Vaatimus sukupuolten tasa-arvosta

Share |

Sunnuntai 8.3.2020


Tänään, kansainvälisenä naistenpäivänä, meillä kaikilla on hyvä syy juhlia sukupuolten tasa-arvon maailmanlaajuista kehitystä. Valitettavasti ja monien yllätykseksi tätä kovalla työllä ansaittua edistystä kyseenalaistetaan avoimesti. Me Pohjoismaiden pääministerit haluamme ilmaista vakavan huolemme nykyisestä naisten ja tyttöjen oikeuksien vastaisesta kehityksestä.

Olemme nähneet, kuinka taantumuksellinen politiikka on maailmanlaajuisesti noussut ja kuinka se on usein horjuttanut yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja suojelua seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Tämä tapahtuu siitä huolimatta, että kuluvana vuonna juhlistamme Pekingin julistuksen ja sen toimintaohjelman 25. vuotta.

Pohjoismaissa on onnistuneesti toteutettu sukupuolten tasa-arvoa, mikä on tulos kohdennetusta hallituksen politiikasta ja vankasta kansalaisliikkeestä, mutta myös syvälle juurtuneesta kansainvälisen oikeuden kehyksestä. Siksi me Pohjoismaiden pääministerit haluamme vahvistaa yhteistä sitoutumistamme naisten ja tyttöjen oikeuksiin sekä yleismaailmallisten ihmisoikeuksien suojeluun ja edistämiseen.

Pohjoismaat ovat työskennelleet yhdessä yli 40 vuoden ajan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Tämä on johtanut vahvempiin talouksiin sekä onnellisempiin ja vauraampiin yhteiskuntiin. Keskeisiä julkisia toimintaperiaatteita ovat palkallinen, jaettu vanhempainloma sekä yleisesti saatavilla oleva, kohtuuhintainen ja laadukas lastenhoito. Kun näitä toimintaperiaatteita sovelletaan asianmukaisesti, ne antavat naisille mahdollisuuden osallistua työmarkkinoille ja julkiseen päätöksentekoon samalla kun ne antavat miehille mahdollisuuden jakaa kotielämän vastuita. Tällä on valtava vaikutus sukupuolten tasa-arvoon työssä ja kotona, ja se myös lisää tasa-arvoa julkisessa päätöksenteossa ja johtotehtävissä. Naisten osallistumisen lisääminen ja johtajuuden moninaisuus ovat osoittautuneet sekä oikeaksi että järkeväksi toimintatavaksi, jonka tuloksena tehdään parempia päätöksiä, saadaan usein suurempi kannattavuus sekä avoimuutta, oikeudenmukaisuutta, innovaatioita ja parempaa yritysten sosiaalista vastuuta. Keskeisessä asemassa tässä työssä on aina ollut yksityinen sektori: se on hyötynyt pohjoismaisesta hyvinvointimallista ja samalla edistänyt sitä.

Huomattavasta edistyksestä huolimatta myös Pohjoismaissa on edelleen sukupuoleen perustuvaa rakenteellista eriarvoisuutta. EU:n ulkopuolella syntyneiden naisten työttömyysaste on liian korkea, ja tämän torjumiseksi tarvitaan lisää toimia ja politiikkaohjelmia. Aivan kuten muissakin maissa, syrjintä lisääntyy, kun sukupuoli yhdistyy joihinkin muihin ominaisuuksiin, kuten rotuun, etnisyyteen, sukupuoliseen suuntautumiseen ja vammaisuuteen. Sukupuolittuneet suuntaukset vaikuttavat edelleen työmarkkinoilla; opettajista ja hoitotyöntekijöistä on edelleen suurin osa naisia, ja miehet työskentelevät todennäköisemmin liikenteessä, rakentamisessa ja teollisuudessa. Miehet ovat myös yliedustettuina johtotehtävissä.

Olemme syvästi huolissamme siitä, että merkittävistä ponnisteluista huolimatta emme ole onnistuneet poistamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jonka #metoo-liike on niin selvästi paljastanut. Lyhyesti sanottuna, olemme saavuttaneet todella paljon, ja työtä on edelleen jäljellä. Olemme syvästi sitoutuneet työn jatkamiseen.

Kaikki Pohjoismaat ovat kansainvälisellä tasolla asettaneet naisten oikeudet ulko- ja kehitysyhteistyöpolitiikkamme ytimeen. Toimimme aktiivisesti kaikissa merkittävissä kansainvälisissä järjestöissä, jotka käsittelevät yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja työskentelevät naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi. Kaikki Pohjoismaat ovat ratifioineet Eurooppa-neuvoston Istanbulin yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Kannatamme voimakkaasti naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia, ja vastustamme kaikkia yrityksiä evätä naisilta oikeus lailliseen ja turvalliseen aborttiin ja muihin terveyspalveluihin. Vahingollisten käytäntöjen, kuten lapsiavioliiton ja naisten sukupuolielinten silpomisen, pitäisi kuulua historiaan.

Kaikki Pohjoismaat ovat kehittäneet suunnitelmia vauhdittaa konkreettisia toimia Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 25-vuotisjuhlan kunniaksi muun muassa johtamalla YK:n naisten tasa-arvofoorumin kampanjaa tai tukemalla sitä. Olemme syvästi sitoutuneet toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Toimeenpanon aloituksesta on viisi vuotta, ja kestävän kehityksen tavoite numero 5, joka koskee sukupuolten tasa-arvoa, on selvästi se tavoite, josta useimmat maat ovat kaikkein kauimpana. Siksi käytämme edelleen ääntämme kansainvälisesti, koska haluamme jakaa kokemustamme sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja sen yhteiskuntiimme tuomista hyödyistä.

Tämän päivän nuorten sukupolvi on suurin maailmassa koskaan nähty. Nuoret ovat aktiivisia ja keskeisiä sukupuolten oikeuksien ja oikeudenmukaisuuden toteuttamisen kannattajia. Tästä syystä Pohjoismaat tarjoavat foorumin nuorille ja heidän visioilleen. Me Pohjoismaiden pääministerit lupaamme tehdä yhteistyötä nuorten kanssa sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä, ja kehotamme voimakkaasti maailmanlaajuista yhteisöä tekemään samoin.

Maailman johtajien on tehostettava kestävän tulevaisuuden rakentamista, niin että naiset ja tytöt eri puolilta maailmaa pääsevät koulutukseen ja terveyspalveluihin, että heillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua työelämään ja julkiseen elämään ja että heidän ei tarvitse kokea seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhkaa.

Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä me Pohjoismaiden pääministerit vahvistamme  sitoutumisemme tähän näkemykseen.

Me voimme tehdä sen yhdessä.