Kuntavaalit 2017

OTETTA VALTUUSTOON.

Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan vaikuttaa kotikaupunkini tulevaisuuteen. Haluan Tampereen, joka kasvaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tampereen, jossa kaikki pidetään mukana.

Olen toiminut kuluvalla valtuustokaudella Tampereella kaupunginvaltuutettuna ja valtuuston puheenjohtajana. Koulutustaustani on kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnasta Tampereen yliopistosta. Suhtaudun suurella intohimolla kaupunkipolitiikkaan ja Tampereen kehittämiseen. Olen motivoitunut ja sitoutunut jatkamaan työtäni Tampereen kaupunginvaltuustossa. Toivottavasti saan luottamuksesi vaaleissa!

Tampereeni investoi kaupungin kehittämiseen ja työllisyyden vahvistamiseen.

Työllisyyden parantaminen on seuraavan valtuustokauden tärkein tavoite. Tampereella tarvitaan uutta yritystoimintaa ja aktiivista työllisyydenhoitoa. Erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kitkemiseen on osoitettava riittävästi resursseja. Kaupunkiseuduilla on tärkeä rooli koko Suomen taloudellisina moottoreina. Siksi myös Tampereen on huolehdittava kasvusta sekä tehtävä kaupungin kehittämisen ja työllisyyden lisäämisen kannalta järkeviä tulevaisuusinvestointeja.

Tampereeni pitää kaikki mukana.

Jokaiselle kaupunkilaiselle on tarjottava laadukkaat palvelut ikään katsomatta. Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimmät arvot ovat aina nousseet ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta, yhdenvertaisuuden vaatimuksesta sekä huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden periaatteesta. Näin pitää olla myös tulevaisuudessa.

Tampereeni satsaa koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja kulttuuriin.

Sosialidemokraatit haluavat säilyttää subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja tavoitteenamme on maksuton varhaiskasvatus. Haluamme, että Tampere on koulutuksen suunnannäyttäjä. Tämä edellyttää satsauksia varhaiskasvatukseen, peruskoulutukseen ja toiselle asteelle. Haluamme tehdä sisäilmainvestointeja, koska lapsemme, nuoremme ja julkisissa rakennuksissa työskentelevät ansaitsevat terveen työympäristön. Kulttuuri pitää tuoda paremmin osaksi kaupungin muita palveluja.

Tampereeni edistää joukkoliikennettä ja kohtuuhintaista asumista.

Tampereella on tehty kuluvalla valtuustokaudella monia tärkeitä päätöksiä joukkoliikenteen kehittämiseksi, joista modernin raitiotien rakentaminen on ollut merkittävin. Kaupungin joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä tulee parantaa jatkossakin. Tampereelle tarvitaan lisää kohtuuhintaisia ja esteettömiä koteja sekä monipuolista asuntotuotantoa.

Tampereeni tekee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitetta on kiristettävä kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Sosialidemokraatit haluavat, että Tampere on hiilivapaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii rohkeita päätöksiä niin asumisessa, liikenteessä, maankäytössä kuin energiatehokkuudessa ja -tuotannossa. Ilmastopolitiikka pitää ottaa osaksi kaikkea päätöksentekoa.

KUNTAVAALIKIERTUE

Huom! Hervannan ja Koivistonkylän paikat vaihtuneet aiemmin ilmoitetusta ennakkoäänestyspisteiden vuoksi.