Sanna

KUKA SANNA?

Olen 37-vuotias pirkanmaalainen kansanedustaja ja SDP:n puheenjohtaja.

Tulin valituksi eduskuntaan vuoden 2023 vaaleissa 35628 äänellä, vuoden 2019 vaaleissa 19 088 äänellä ja vuoden 2015 vaaleissa 10 911 äänellä. Toimin Tampereella kaupunginvaltuutettuna kolmatta kautta.

Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Ylioppilaaksi kirjoitin Pirkkalan yhteislukiosta vuonna 2004.

Tausta

Juureni löytyvät neljän kunnan alueelta. Olen syntynyt Helsingissä, asunut Espoossa, viettänyt kasvu- ja kouluvuoteni Pirkkalassa ja vihdoin kotiutunut Tampereelle. Kalevan kaupunginosassa olen asunut vuodesta 2007. Kalevassa pidän erityisesti asuinalueen monimuotoisuudesta. Puistot, koulut, monenlaiset liikuntapaikat, 50-luvun talot ja alueella asuvat erilaiset ihmiset, opiskelijoista ikäihmisiin, ovat Kalevan sielu ja sydän.

Olen sateenkaariperheen lapsi. Minulle ihmisoikeudet, tasa-arvo tai ihmisten yhdenvertaisuus eivät ikinä ole olleet mielipidekysymyksiä vaan moraalikäsitykseni perusta. Politiikkaan lähdin mukaan, koska haluan vaikuttaa siihen miten yhteiskunta näkee kansalaisensa ja heidän oikeutensa.

Politiikka

Olen toiminut aktiivisesti politiikassa yli viidentoista vuoden ajan. Vaikuttaminen ja osallistuminen ovat minulle kansalaisoikeuksia. Asioiden muuttaminen vaatii sitoutumista. Hyvinvointivaltio tai työelämän pelisäännöt eivät ole itsestäänselvyyksiä vaan kovan työn tulosta. Sosialidemokratia iski arvomaailmaani tasa-arvon, vapauden ja rauhan liikkeenä.

Myös ympäristöarvot ovat lähellä sydäntäni. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat aikamme suurimpia ongelmia. Näihin vaikuttaminen vaatii vahvaa poliittista päättäväisyyttä ja tahtoa.

Arvoni

Vapaus on minulle vapautta tehdä ja saavuttaa asioita perhetaustasta, kulttuuritaustasta tai muista taustatekijöistä riippumatta. Yhteiskunnan tehtävänä on mahdollistaa yksilöiden vapaus turvaamalla kaikille yhdenvertaiset sosiaalisten oikeudet. Aito vapaus edellyttää tasa-arvoa.

Tasa-arvo tarkoittaa minulle sitä, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus hyvään elämään, riittävään toimeentuloon sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Politiikan tehtävä on purkaa ja muuttaa ihmisiä eriarvoistavia ja syrjiviä rakenteita.

Solidaarisuus tarkoittaa minulle yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä. Solidaarisuuden toteutuminen edellyttää vastuuta myös ympäristöstä, jotta tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään.